Zákony a GDPR

 

zákon č.101/2000Sb.

zákon č. 106/1999Sb.

a GDPR

 

Zákon č.101/2000 Sb.

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Tento zákon v souladu s právem Evropské unie, mezinárodními smlouvami,

kterými je Česká republika vázána a k naplnění práva každého na ochranu

před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti

při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních

údajů do jiných států.

 

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím.

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

 

GDPR

Dne 25.5. 2018 vstupuje v platnost nařízení EU známé pod zkratkou GDPR

/General Data Protection Regulation/.

Má za cíl zajistit vyšší ochranu dat fyzických osob.

Tento předpis se týká všech subjektů, které data fyzických osob shromažďují nebo zpracovávají

obecně všech, kdo s nimi mohou přijít do styku.

GDPR míří tedy na instituce, firmy, ale také jednotlivce, kteří zacházejí s údaji například svých zaměstnanců, zákazníků či dodavatelů.

 

 

 POVĚŘENEC GDPR PRO ZLÍNSKÝ KRAJ

 

 Bc. Jarmila Sládková

 email: jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz

 telefon: 774 950 005

 

 

 Dokumenty ke stažení: