zákony, GDPR

 
zákon č.101/2000Sb.
zákon č. 106/1999Sb.
a GDPR

 

Zákon č.101/2000 Sb.
Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Tento zákon v souladu s právem Evropské unie, mezinárodními smlouvami,
kterými je Česká republika vázána a k naplnění práva každého na ochranu
před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti
při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních
údajů do jiných států.
 
Zákon č. 106/1999 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím.
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje
pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.
 
GDPR
Dne 25.5. 2018 vstupuje v platnost nařízení EU známé pod zkratkou GDPR
/General Data Protection Regulation/.
Má za cíl zajistit vyšší ochranu dat fyzických osob.
Tento předpis se týká všech subjektů, které data fyzických osob shromažďují nebo zpracovávají
obecně všech, kdo s nimi mohou přijít do styku.
GDPR míří tedy na instituce, firmy, ale také jednotlivce, kteří zacházejí s údaji například svých zaměstnanců, zákazníků či dodavatelů.
 
 
 POVĚŘENEC GDPR PRO ZLÍNSKÝ KRAJ
 
 Bc. Jarmila Sládková
 email: jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz
 telefon: 774 950 005
 
 
 Dokumenty ke stažení: