Personální obsazení

 

Statutární orgán , ředitelka školy: Habartová Lenka

Zastupující učitelka pro oblast pedagogickou a provozní:    Bc. Omachlíková Michaela / v případě nepřítomnosti ředitelky/

 

Počet pedagogických pracovníků : 10 kvalifikovaných učitelek
   
   

                                               

Počet provozních zaměstnanců :

školnice 1
uklízečky 2
údržbář 1
   

  

 Počet obchodně provozních zaměstnanců:

vedoucí stravování 1
kuchařky 2 ze školství
pomocná síla v kuchyni 1
 
kuchařka 1 na doplňkovou činnost
kuchařka 1 ost. zdroje

 

Zaměstnanci spolupracují při vytváření vhodných a podnětných podmínek , které jsou důležité pro předškolní vzdělávání dětí .Podílejí se na každodenních činnostech.

Účastní se akcí pořádaných mateřskou školkou a pomáhají při jejich zdárném plnění.