Informace o školce

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE – informace o škole

 

Mateřská škola Hluk,okres Uherské Hradiště je dnem 1.1.2003 zřízena jako příspěvková organizace

se samostatnou právní subjektivitou a to na základě usnesení zastupitelstva města

č. 30 ze dne 18.9. 2002

 

Název a sídlo: Mateřská škola Hluk, okres Uherské Hradiště,

                      příspěvková organizace

                      Družstevní II 142, 687 25 Hluk

                      IČO: 71008730

                      IZO: 600123278

                      ID datové schránky: f32kref

 

Mateřská škola Hluk má dvě místa vzdělávání: 1. MŠ Družstevní 142

                                                                      2 . MŠ náměstí Komenského 231 – odloučené pracoviště

 

Celková kapacita mateřské školy je 147 dětí. Kapacita školní kuchyně 300 strávníků.

Statutární orgán: Lenka Habartová, ředitelka MŠ

                           kontakt – e- mail: habartova.lenka@seznam.cz , mshluk@tiscali.cz

                           mobil: 724321013

                           tel: 572581307

 

Zastupující učitelka : paní učitelka Bc. Omachlíková Michaela

                                kontakt – email: omachlikova.michaela@mshluk.cz

                                telefon: 572581307

 

Vedoucí stravování: paní Erika Zimčíková

                               telefon: 572581308

 

Zřizovatel: Město Hluk

                 Hřbitovní 140 ,687 25 Hluk

                 IČO: 00290939

                 e-mail: mesto@mestohluk.cz , telefon: 572111300

 

Provoz mateřské školy ul. Družstevní II. 142 : od 6. 10 do 16. 40 hod.

Provoz 6. třídy na nám. Komenského 231 :    od 6. 45 do 15. 30 hod.

 

Počet dětí a skladba tříd:

                              1.třída 26 zapsaných

                              2.třída 19 zapsaných

                              3.třída 27 zapsaných

                              4.třída 26 zapsaných

                              5.třída 27 zapsaných

                              6.třída 15 zapsaných

Celkový počet dětí pro šk.rok 2019/2020……. 140

 

Počet integrovaných dětí 0

 

Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu se zákonem 561/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb. v platném znění .