Charakteristika a historie MŠ

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Něco z historie mateřské školy.

Mateřská škola na ulici Družstevní je v provozu od 7.11. 1977.

Původně byla MŠ čtyřtřídní s kapacitou 120 dětí.

Později byla kapacita snížena na 112 dětí.

Z důvodu nedostatku míst v mateřské škole, bylo v roce 2007 zřízeno nové místo vzdělávání ,

a to v Hluku na náměstí Komenského čp.231.

Jde o prostory bývalé mateřské školy, která byla uzavřena v roce 1991.

Je zde zkušebna ZUŠ a také třída mateřské školy /6.tř./

Tato třída má kapacitu 15 dětí. A její název je 6.třída modrá.

Je zde celodenní provoz. Je zde specifikum, na které máme povolenou trvalou výjimku

ze zákona o ochraně veřejného zdraví.

V současné době je místo vzdělávání na náměstí Komenského opět v provozu.

 

V průběhu roku 2008 byla k mateřské škole na ulici Družstevní přistavena další třída,

která má kapacitu do 20 dětí a je v provozu od 1.9 2008.

Tato třída je celodenní.

Mateřská škola Hluk , Družstevní se nachází na kraji města,blízko centra .

Je to prostorná budova umístěná v pěkném přírodním prostředí.

Nedaleko mateřské školy je koupaliště ,kde mají děti možnost koupání,a dále sportovní areál.

Díky své poloze skýtá mateřská škola dobré podmínky k plnění cílů,týkajících se všestranného rozvoje osobnosti dítěte.

Mateřská škola na ulici Družstevní je pětitřídní budova.

V  přízemí se nachází 1. třída – žlutá, 2. třída – červená a 3.třída – oranžová.

Třídy 4. třída – fialová a 5. třída – duhová jsou předškolní , a jsou umístěny v patře.

Budova MŠ je propojena s budovou hospodářskou, kde je kuchyně,s klady,prádelna, mandlovna.

Dále pak kotelna s alternativním vytápěním.

K mateřské škole patří rozlehlá zahrada vybavená pískovišti pro 5. tříd.

Kolem pískovišť jsou vzrostlé stromy.

Pískoviště 2. třídy, které je vybudované úpravou bazénu .

Školní zahrada je vybavena prolézačkou, dřevěným víceúčelovým

domkem tzv. „ Hvězdicí“, kyvadlovou houpačkou a domkem na hračky.

V průběhu roku 2008 přibyla ještě skluzavka Bimbo , průlezka Tria a pyramida

Finanční prostředky na tyto prvky jsme získali od zřizovatele a některé prvky byly pořízeny

z finančních prostředků od sponzorů.

Školní zahrada slouží k pohybovým aktivitám dětí a zároveň napomáhá

k rozvoji tvořivosti, dětské fantazie, vztahu k přírodě.

 

Součástí MŠ je školní jídelna, která má kapacitu 300 strávníků.

Z toho je pro školní rok 2019/2020….. 140 strávníků dětí, 22 zaměstnanců ,10 bývalých zaměstnanců a 70 cizích strávníků.

Vedoucí stravování je paní Erika Zimčíková.

Hlavní kuchařka je Hana Bachánková.

Třída 6., která sídlí na náměstí Komenského se nachází ve středu města.

Je umístěna v patře .Děti, které tuto třídu navštěvují mají možnost pohybových aktivit v  parku u školy, na blízkém hřišti. Také docházejí na zahradu mateřské školy Družstevní , kde si hrají na pískovišti, mohou využít zahradní prvky a hračky . Nedaleko školy je park, kde mohou pozorovat změny v přírodě , tvrz, knihovna zde mohou rozvíjet další aktivity.

Spolu s třídou je na náměstí Komenského také výdejna stravy.

Jídlo je sem dováženo z  kuchyně mateřské školy na ulici Družstevní.

Pro rozvoz jídla jak pro děti MŠ na odloučeném pracovišti náměstí Komenského, tak pro cizí stravníky – důchodce máme vlastního rozvozáře.

Od září je v provozu všech 6 tříd.

Kontaky pro omlouvání dětí– třídy:

telefon pro 1.-5. třídu MŠ Družstevní II. 142 ……… 572581307

mobil pro 1.-5. třídu MŠ Družstevní II. 142………… 724321013

mobil pro 6. třídu na náměstí Komenského ……….. 739356143

 

Třídní emaily pro omlouvání dětí jsou na www.mshluk.cz v kontaktech.