Starší informace z aktuálně

 

OZNÁMENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY HLUK A ŠKOLNÍ JÍDELNY
Mateřská škola Hluk a školní jídelna mateřské školy
oznamují, že zahajují provoz od pondělí 25. 5. 2020.
Mateřská škola má stanoveny podmínky provozu po znovuotevření ,
které byly již na webu vystaveny – zde otevřete
Při prvním vstupu do mateřské školy je nutno předat tiskopis Čestné prohlášení – stáhněte zde,
který bude vyplněn a podepsán. Datum na tiskopise musí být den prvního nástupu, nikoliv dopředu.
Pokud bude dítě nastupovat v pondělí 25.5. 2020, bude zde datum 25.5. 2020.
Děti budou od zákonných zástupců přebírány ve vestibulu, kde také předají výše zmíněné Čestné prohlášení.
Bez toho nemůžou být do MŠ převzaty.
Bude zde proveden ranní filtr – předání informace o zdravotním stavu dítěte, měření teploty.
Oblečení a věci, které zůstaly v MŠ mají děti připraveny v tašce. Budou předány odpoledne při odchodu
dítěte domů. Prosíme o respektování nastavených podmínek provozu po znovuotevření MŠ.
Provoz školní jídelny MŠ
Z důvodů opatření proti šíření onemocnění Covid -19 bude provoz zahájen za přísných hygienických
podmínek, které budou dodržovány pracovníky mateřské školy, školní jídelny a budou platit jak pro „cizí
strávníky“,důchodce, tak i pro naše strávníky .
Všichni „cizí strávníci“, důchodci budou mít dvoje jídlonosiče na výměnu, nejlépe nerezové, které budou
ve školní jídelně myty a dezinfikovány. Umývání jídlonosičů bude probíhat v době, kdy se jídlo nepřipravuje
ani nevydává.
Přijímání a odebírání jídlonosičů bude u vstupu pro cizí strávníky tak, aby byla dodržena
hygienicko epidemiologická doporučení
Odběr stravy bude v čase od 10:30 do 11:00 hodin – bude nutno dodržovat odstupy.
Rozvoz stravy bude probíhat v obvyklém čase při dodržování hygienicko epidemiologických doporučení.
Děkujeme za pochopení
Prosíme, pokud u Vás nastala nějaká změna, abyste ji nahlásili na
tel. 572 581308, 739 182 415 nebo 724 321 013.

 

 

Podmínky provozu po znovuotevření MŠ Hluk – ZDE

ZJIŠŤOVÁNÍ  ZÁJMU  O DOCHÁZKU  DĚTÍ DO MŠ – průzkum – ZDE

Čestné prohlášení 

o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  ZDE

 

MŠMT opatření k zápisům do MŠ  pro školní rok 2020/2021 – ZDE

ZÁPIS DO MŠ HLUK  – ZDE

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Informace a tiskopisy:

Informace o zápise         

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Čestné prohlášení k očkování

Očkovací kalendář

Rada města Hluk dne 16. 3. 2020 odsouhlasila přerušení provozu Mateřské školy Hluk

v souvislosti s  mimořádným opatřením ministerstva  zdravotnictví a v zájmu ochrany dětí

a dalšího obyvatelstva  a  prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

a na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření. 
 

Mateřská škola Hluk  bude po dohodě se zřizovatelem uzavřena od úterý 17.3. 2020 do odvolání opatření.

 

Kuchyně mateřské školy bude uzavřena od středy 18.3. 2020 do odvolání opatření.

V úterý 17.3. 2020 bude ještě vařit. 
 

Sledujte naše webové stránky.

Habartová Lenka

ředitelka MŠ

OŠETŘOVNÉ

Vzhledem k mimořádným událostem mají rodiče dětí do 10 let nárok na ošetřovné.

Nárok na ošetřovné rodič  uplatňuje tiskopisem

 "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení(školy)",

který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

MŠ vyplní oddíl A.  a  zašle příslušnému rodiči e-mailem.

V případě, kdy MŠ  email nebude mít vyzve rodiče telefonicky k převzetí tiskopisu nebo nahlášení e-mailové adresy.

 

VÁŽENÍ RODIČE,

V  souvislosti s  nepříznivým vývojem epidemiologické situace výskytu onemocnění COVID-19 

a na základě nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví byla s účinností od 11.3. 2020 zakázána

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

vyšším odborném a jiném vzdělávání( školský zákon) v platném znění .

Dne 12.3. 2020  v souvislosti s mimořádnými okolnostmi vláda svým usnesením  vyhlásila  nouzový stav a zakázala osobní přítomnost

všech žáků a studentů. Na základních školách se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální.

Zákaz se ode dne  13.3.2020 týká také základních uměleckých škol,zájmového vzdělávání

ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Zákaz  dopadá  i na akce pořádané těmito školami.

Přestože se usnesení vlády výslovně netýká mateřských škol je nám doporučeno zvážit omezení nebo přerušení provozu.

 

Tímto žádáme rodiče na MD,  a rodiče dětí kteří  mají možnost nechat své děti doma, aby tak učinili a děti do mateřské školy nevodili.

Toto opatření zajistí omezený provoz mateřské školy, a to  pouze pro děti rodičů, kteří nemají žádnou možnost děti nechat doma a zároveň pomůže eliminovat šíření nákazy.

Zároveň Vás upozorňujeme, že zřizovatel může vzhledem k měnící se situaci mateřskou školu včetně kuchyně okamžitě uzavřít.

 

Sledujte naše webové stránky a nástěnky v MŠ.

 

Děkujeme za pochopení

Habartová Lenka

ředitelka MŠ

 

 

INFORMACE K PREVENCI PŘED KORONAVIREM

Vážení rodiče,

vzhledem k šířícímu se koronaviru Vás žádáme o zodpovědný přístup .

Pokud se vracíte s dětmi z jarních prázdnin z oblastí s výskytem koronaviru COVID-19, 

musí dle vyjádření KHS ZK zůstat děti , i pedagogové po příjezdu ve 14 denní domácí karanténě.

 

 Přílohy: KHS_ZK-VYZVA-SKOLYKHS_ZK-VYZVA-SKOLY-doplnenaKHS ZK – informace COVID-19karantenni_opatreni

 

Všechny osoby, i bez zdravotních obtíží, po návratu z Itálie vyplní dotazník na webu Krajské hygienické stanice Zlínského kraje zde:

http://www.khszlin.cz/25313-formular-covid-19