Personální obsazení

 

Statutární orgán , ředitelka školy: Habartová Lenka

Zastupující učitelka pro oblast pedagogickou a provozní:    Býčková Michaela / v případě nepřítomnosti ředitelky/

Zástupce statutárního orgánu /oblast ekonomickou , účetní, platovou / paní Erika Zimčíková

/ v případě dlouhodobé nepřítomnosti statutárního zástupce jej zastupuje podle stanovených kriterií/.

Počet pedagogických pracovníků : 10 kvalifikovaných učitelek
Ředitelka: Habartová Lenka
Učitelky: Bc. Omachlíková Michaela
  Machalová Ludmila
  Mančíková Michaela
  Bc. Lekešová Marta
  Prachařová Lenka
  Zimčíková Dagmar
  Jurásková Sabina
  Zedková Alena
  Zimčíková Veronika

                                               

Počet provozních zaměstnanců :

školnice 1
uklízečky 2
   
Provozní zaměstanci  
školnice Borýsková Zuzana
uklízečky Kašová Věra, Daňková Ladislava

  

 Počet obchodně provozních zaměstnanců:

vedoucí stravování 1
kuchařky 2 ze školství
pomocná síla v kuchyni 1
 
kuchařka 1 na doplňkovou činnost
kuchařka 1 ost. zdroje

 

Obchodně provozní zaměstnanci:

Vedoucí stravování: Zimčíková Erika
Hlavní kuchařka: Bachánková Hana
Kuchařky: Nováková Adéla(MD) – zástup Hrdinová Vendula
  Karásková Vladimíra
  Hrabicová Eva(MD) – zástup Kočí Marie

Zaměstnanci spolupracují při vytváření vhodných a podnětných podmínek , které jsou důležité pro předškolní vzdělávání dětí .Podílejí se na každodenních činnostech.

Účastní se akcí pořádaných mateřskou školkou a pomáhají při jejich zdárném plnění.