Organizace dne

 

ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Družstevní II. 142

6:15 hod. Scházení dětí, předávání ped. pracovnicím do tříd, rozcházení do tříd, hry
  Spontánní činnosti
  Řízené činnosti a hry
  Pohybové činnosti
9:00 hod. Svačina
  Řízené činnosti a hry
9:50 hod. Hygiena a příprava na pobyt venku
10:00 hod. Pobyt venku
od 11:35 hod. Oběd
  Hygiena
12:15 hod. Odpočinek
   – relaxace
   – náhradní činnosti
14:00 hod. Svačina
  Hry
  Spontánní činnosti
  Pohybové činnosti
14:30 – 16_30 hod. Odcházení domů

 

Při všech činnostech během dne jsou dodržovány hygienické návyky

/ mytí rukou po pracovních, výtvarných činnostech, po hrách, před jídlem i po jídle…/

 

ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

náměstí Komenského 231

6:45 hod. Scházení dětí, hry
  Spontánní činnosti
  Řízené činnosti a hry
  Pohybové činnosti
8:45 hod. Svačina
  Řízené činnosti a hry
9:50 hod. Hygiena a příprava na pobyt venku
10:00 hod. Pobyt venku
11:15 hod. Oběd
12:00 – 12:15 hod. Hry, odcházení domů

 

Při všech činnostech během dne jsou dodržovány hygienické návyky

/ mytí rukou po pracovních, výtvarných činnostech, po hrách, před jídlem i po jídle…/