Charakteristika školky

 

Něco z historie mateřské školy.

Mateřská škola na ulici Družstevní je v provozu od 7.11. 1977
Původně byla MŠ čtyřtřídní  s kapacitou 120 dětí.
Později byla kapacita snížena na 112 dětí.

Z důvodu nedostatku míst v mateřské škole, bylo v roce 2007 zřízeno nové místo  vzdělávání , a to v  Hluku na náměstí Komenského čp.231.
Jde o prostory bývalé mateřské školy, která byla uzavřena v roce 1991.
V současné době je zde ZUŠ a opět třída mateřské školy /6.tř./
Tato třída má kapacitu 15 dětí.
Je zde  polodenní provoz.  Je zde specifikum, na které  máme povolené výjimky ze zákona o ochraně veřejného zdraví.

V průběhu roku 2008 byla k mateřské škole na ulici Družstevní přistavena další třída, která má kapacitu  do 20 dětí a  je v provozu od 1.9 2008.

Tato třída je celodenní.

 

Mateřská škola Hluk , Družstevní  se nachází na kraji města, blízko centra.
Je to prostorná budova umístěná v pěkném přírodním prostředí.

Nedaleko mateřské školy je koupaliště, kde mají děti možnost koupání, a dále sportovní areál.
Díky své poloze skýtá mateřská škola dobré podmínky k plnění cílů, týkajících se všestranného  rozvoje osobnosti dítěte.

Mateřská škola  na ulici Družstevní je pětitřídní budova.
V přízemí se nachází 1. třída , 2. a 3.třída.
Třídy 4. a 5. jsou předškolní , umístěny v patře.
Budova MŠ je propojena s budovou hospodářskou, kde je kuchyň, sklady, prádelna, mandlovna. Dále pak kotelna s alternativním vytápěním.

K mateřské škole patří rozlehlá zahrada vybavená pískovišti pro  5. tříd.
Dvě pískoviště jsou zastíněny pergolami, kolem ostatních jsou vzrostlé stromy.
Pískoviště 2. třídy, které  je vybudované úpravou bazénu  je třeba zastínit.
Školní zahrada je  vybavena  prolézačkou, dřevěným víceúčelovým domkem tzv. „ Hvězdicí“, kyvadlovou houpačkou a domkem na hračky.
V průběhu roku 2008 přibyla ještě skluzavka Bimbo , průlezka Tria a pyramida

Finanční prostředky na tyto prvky jsme získali od zřizovatele a některé prvky byly pořízeny z finančních prostředků od sponzorů.

Školní zahrada slouží k pohybovým aktivitám dětí a zároveň napomáhá k rozvoji tvořivosti, dětské fantazie, vztahu k přírodě.

Součástí MŠ je školní jídelna, která má kapacitu 300 strávníků.
 

Vedoucí stravování je paní Erika Zimčíková.

Hlavní kuchařka je Hana Bachánková.

 

Třída 6., která sídlí na náměstí  Komenského se nachází ve středu města.

Je umístěna v patře spolu s učebnami ZUŠ. Děti, které tuto třídu navštěvují mají možnost pohybových aktivit v  parku u školy, na blízkém hřišti.

Také docházejí na zahradu mateřské školy Družstevní , kde si hrají na pískovišti,  mohou využít zahradní   prvky a hračky 
Nedaleko školy  je park, kde mohou pozorovat změny v přírodě , tvrz, knihovna zde mohou  rozvíjet další     aktivity.

Spolu s třídou je na náměstí Komenského také výdejna  stravy. Jídlo je sem dováženo z mateřské školy na ulici Družstevní. 

 

Od září 2014 je v provozu všech 5. tříd.
Třída 6. na náměstí Komenského je dočasně mimo provoz.