Aktuálně

 
Září 2017

Školní rok 2017/2018 začíná 4.9.2017
 
INFORMACE PRO RODIČE
 
Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší k 31.8.2017 věku 5 let.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky do mateřské školy
v pracovních dnech po dobu  4 hodin po sobě jdoucích.
 
V  Mateřské škole Hluk je stanovena doba  povinného předškolního vzdělávání
v čase od 8.00 do 12.00 hodin. Po tuto dobu musí být děti povinně v mateřské škole.
Po těchto čtyřech hodinách pokračují děti v obvyklém pobytu v MŠ.
 
Nepřítomnost dětí, které mají povinnou školní docházku je nutno řádně, písemně omluvit / např. emailem/
 
V období školních prázdnin dítě může docházet, ale není zde povinnost.
 

Dále se mění termín splatnosti školného a stravného.

 1. Školné je splatné do 15. dne daného měsíce / za září do 15. září. za říjen do 15. října, atd./

 

Jak v hotovosti tak, inkasem.

To znamená, že děti, které navštěvovaly MŠ v měsíci srpnu budou mít dvě platby

za školné – za srpen i za září a to splatnost k 15.9.

Děti, které mají povinnou docházku do MŠ školné neplatí.

Týká se i dětí s odkladem školní docházky.

 

  2. Stravné bude placeno za srpen  k 15.září, za září k 15. říjnu atd.

 

Fotografie ze všech akcí MŠ najdete

na stránkách www.rajce.idnes.cz

Přihlašovací  údaje:

Hledat: mshluk ( v uživatelích)

Alba uživatelské jméno: skolka

Heslo:  obdržíte v MŠ od třídních učitelek

 

SEZNAMY DĚTÍ – šk.rok 2017/2018

1.třída, 2.třída, 3.třída, 4.třída, 5.třída

 

 

Video z akcí v MŠ

Videa z karnevalu v MŠ: – Mladší děti Starší děti

Vánoce ve školce – besídka 1.,2., a 3. třídy

Vánoce ve školce – besídka 4. a 5. třídy

—————————————————————————————————-

INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ LOGOPEDICKÉ PREVENCE  V MATEŘSKÉ ŠKOLE HLUK

k nahlédnutí ZDE

—————————————————————————————————-

Vyhodnocení dotazníku ke stažení ZDE + vyjádření ředitelky ZDE